สมัครสมาชิก เข้าระบบ
สมาชิกเข้าระบบ

ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ

JSL CIRCLE ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ต้องการช่วยเหลือเข้าถึงกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถร่วมเป็นส่วนนึงในการช่วยเหลือ ด้วยการส่งเรื่องราวที่พบ ที่ควรให้ความช่วยเหลือ 

ขั้นตอนการส่งโครงการ

  1. Login เข้าสู่ระบบ หากยังไม่เป็นสมาชิกให้ สมัครสมาชิกก่อน
  2. กรอกเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งมายังเรา
  3. รอทีมงานตรวจสอบเรื่องราว
  4. เมื่ออนุมัติ โครงการจะถูกนำเสนอบนเว็บไซต์